Monthly Archives: maart 2016

30 mrt

Relatietherapie in Nederland

Relatietherapie is ‘hot’ Relatieproblemen zijn momenteel een van de meest voorkomende redenen om in therapie te gaan. Vandaar dat relatietherapie inmiddels de therapievorm is die in Nederland het vaakst wordt uitgevoerd. In psychologenpraktijken zijn relatieproblemen vaak nummer één in de top drie van redenen van aanmelding. Dit was in Nederland vóór het jaar 2000 niet

Lees meer
21 mrt

Misverstanden over vrouwelijke seksualiteit

De experts van VerbeterJeRelatie hebben vanaf 2006 in de literatuur onderzoek gedaan naar de ingrediënten van plezierige seks. De bevindingen zijn voor een groot publiek opgeschreven in “Alles over liefde en relatiekwaliteit” (2014) en “Het geheim van duurzame relaties” (2015). Zie: https://www.verbeterjerelatie.nl/webshop/ In de wetenschap is een interessante discussie gaande over vrouwelijke seksualiteit. Volgens onderzoekers en

Lees meer
15 mrt

Vroeg geleerd, oud gedaan

Kinderen van 9 tot 12 jaar vinden dat ze te weinig leren over verliefdheid, relaties en puberteit. Dat blijkt uit een onderzoek van kenniscentrum seksualiteit Rutgers in samenwerking met het NOS Jeugdjournaal. Slechts 25 procent van de kinderen zegt les te krijgen over seksuele grenzen en slechts 27 procent over seksuele diversiteit. Aan het onderzoek werkten duizend kinderen en

Lees meer
10 mrt

Wat zegt de wetenschap?

Wat zegt de wetenschap over duurzame liefdesrelaties? Wetenschappelijk onderzoek naar relatiekwaliteit van paren en het effect van verschillende soorten interventies staat wereldwijd nog in de kinderschoenen. Inmiddels staat onderzoek wel in de volle belangstelling bij beleidsmakers en wordt in verschillende landen hard gewerkt aan allerlei typen programma’s, zowel voor preventie als behandeling. Een aantal opvallende

Lees meer
08 mrt

Vrouwen, taakverdeling en stress!

Vrije tijd, betaalde arbeid en zorg zijn in het dagelijks leven voor veel mensen niet zo strikt gescheiden als in onderzoek en beleid wordt aangenomen. Dat lijkt in het bijzonder voor vrouwen het geval te zijn. Internationaal onderzoek wijst op het bestaan van een ‘triple shift’ voor vrouwen: naast hun betaalde werk buitenshuis en onbetaald

Lees meer