Kinderen willen ouders die liefdevol samenleven

kinderen-willen-ouders-die-liefdevol-samenleven

Veel kinderen willen echte aandacht van de mensen om hen heen. Dat komt naar voren uit een onderzoek onder zo’n 2000 kinderen door de Kinderombudsvrouw, die daarvoor een Kinderrechtentour door Nederland deed. Het is voor het eerst dat een Kinderombudsman op zo’n grote schaal onderzoek heeft gedaan onder kinderen. In het onderzoek werden kinderen onder de 18 jaar gevraagd met welke onderwerpen de Kinderombudsvrouw aan de slag moet.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ging in gesprek met kinderen op scholen, bij jeugdzorginstellingen, een ziekenhuis, bij belangenorganisaties en jongerenraden. Daarnaast vulden ruim 2000 kinderen een vragenlijst in. Zo’n 1400 daarvan werden geheel ingevuld.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de meeste kinderen meer aandacht en minder werkdruk willen op school.

 

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer:

“Het is mijn taak om op te komen voor de rechten van kinderen. Om dat goed te kunnen doen, wil ik eerst van hen horen wat zij belangrijk vinden.ˮ

 

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kinderen opgroeien in een prettige omgeving en dat ze zich goed voelen. Ze geven hun leven gemiddeld een 7,4. Dat geldt niet voor alle kinderen in Nederland. 10 procent van de kinderen geeft zijn leven een onvoldoende.

(> Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met problemen thuis; zij geven hun leven gemiddeld een 5,9. Kinderen van ouders die ruzie met elkaar maken omdat ze gaan scheiden of gescheiden zijn, geven hun leven een 6,3 en kinderen die met jeugdhulp te maken hebben, komen uit op een 5,9. Ook kinderen die hebben aangegeven dat er thuis weinig geld is geven hun leven een lager rapportcijfer dan de meeste kinderen (6,6).

 

Veel kinderen willen dat de Kinderombudsvrouw de situatie op school aanpakt. Ze ervaren een te hoge werkdruk. Ook willen ze meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod. De Kinderombudsman gaat bekijken hoe ze de situatie kan verbeteren. Ze wil verder onderzoeken waar het probleem van de hoge werkdruk nu precies zit en dit agenderen bij politici, beleidsmakers en professionals in het onderwijs.

Dit eenvoudige onderzoek van de Kinderombudsvrouw sluit aan bij de wetenschappelijke bevindingen van het team van VerbeterJeRelatie. Zie het boek Alles over Liefde en Relatiekwaliteit (2014) in onze webshop.