Relatietherapie in Nederland

Relatietherapie is ‘hot’

Relatieproblemen zijn momenteel een van de meest voorkomende redenen om in therapie te gaan. Vandaar dat relatietherapie inmiddels de therapievorm is die in Nederland het vaakst wordt uitgevoerd. In psychologenpraktijken zijn relatieproblemen vaak nummer één in de top drie van redenen van aanmelding. Dit was in Nederland vóór het jaar 2000 niet het geval, zo blijkt uit jaarcijfers van de diverse beroepsverenigingen. Intimiteitproblemen en moeilijkheden op seksueel gebied en de gevolgen van ontrouw worden genoemd als voornaamste klachten. Volgens onderzoekers heeft één op de vier volwassen vrouwen en één op de vijf volwassen mannen minstens enige behoefte aan zorg op één of meer terrein(en) van seksuele gezondheid. Bij beide seksen brengt relatieproblematiek de grootste zorgbehoefte met zich mee. Communicatieproblemen blijken vaak te gaan om problemen met betrekking tot de intimiteit. Ruzie en afstandelijkheid tussen partners nemen toe als er sprake is van chronisch tijdgebrek, onbegrip en aandacht voor elkaar. Mensen met relatieproblemen voelen zich vaak lusteloos, mat en moe. De slaapkwaliteit is verminderd. Regelmatig zien psychologen, artsen en psychiaters relatieproblemen als oorzaak voor ziekten zoals bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, depressie, angststoornissen en burnout. Helaas is het zo dat nog te vaak het symptoom wordt aangepakt, maar de onderliggende oorzaak onbehandeld aanwezig blijft.

Relatietherapie succesvol?

De vraag van paren naar hulp om de relatiekwaliteit te verbeteren is in ieder geval enorm. De meeste mensen willen niets liever dan een fijne en intieme relatie met elkaar waarin liefde, genegenheid, vertrouwen, empathie, respect, verbondenheid, trouw en prettige seks de voornaamste ingrediënten zijn. Mensen hunkeren naar aandacht, begrip en geborgenheid. Relatietherapie kan mensen helpen in hun zoektocht naar deze ‘ingrediënten van de liefde’.

In Nederland zijn de meest voorkomende vormen van relatietherapie de inzichtgevende relatietherapie en de integratieve cognitieve relatietherapie. Dit zijn goed onderzochte, evidence-based relatietherapieën met gemiddeld 70% succespercentage (de kwaliteit van de relatie is na het volgen van therapie verbeterd). In combinatie met een internetprogramma kennen we in Nederland het programma VerbeterJeRelatie. Meer dan 90% van de paren ervaart dit programma na evaluatie als succesvol. Dit is een integratie van succesvolle relatietherapieën en inmiddels gevolgd door meer dan 3500 paren in Nederland. Je kunt VerbeterJeRelatie met of zonder relatietherapeut volgen. In opkomst is de zogenoemde EFT (of EFCT), een relatietherapie gebaseerd op Darwinistische en biologische principes. Deze EFT is nog niet goed onderzocht op effect. Er zijn inmiddel 18 onderzoeken beschreven en in Nederland is dit onderzoek nog niet voorhanden.

We weten inmiddels uit onderzoek drie belangrijke voorspellers voor therapiesucces van een relatietherapie. Dat zijn: a) de relatietherapie moet goed aansluiten bij de vragen en wensen van de hulpvragers, b) de relatietherapie moet evidence-based zijn en c) je moet een ‘klik’ hebben met de relatietherapeut (d.w.z. hem/haar vertrouwen, o.a. in houding en inzet, maar ook in kennis en kunde).

Lees meer over relatietherapie via de FAQ op deze site (artikel is te vinden bij de vraag ‘Op welke theorie is het programma gebaseerd’).