Sociale contacten gedurende de levensloop

Gemiddeld neemt de omvang van het sociaal leven van iemand af na het vijfentwintigste levensjaar. Het aantal vriendschappen wordt kleiner naarmate men ouder wordt.

Dat concluderen onderzoekers van de Finse Aalto universiteit en de universiteit van Oxford op basis van een analyse van 3,2 miljoen Europese mobiele telefoongegevens.

In het onderzoek werd gekeken naar hoe vaak en hoe lang er werd gebeld met bepaalde personen. Mensen van 25 jaar of jonger hadden daarbij meer herhaaldelijk telefonische interactie dan in welke andere leeftijdsgroep dan ook.

Uit de resultaten blijkt ook dat vrouwen meer en langer telefonisch contact hebben dan mannen. De daling in sociale interactie zet gemiddeld zo’n twintig jaar door, tot een leeftijd van 45. Hierna stabiliseert het aantal waarna het vanaf een leeftijd van 55 weer verder afneemt.

De onderzoekers denken dat de verandering plaatsvindt omdat mensen die ouder worden andere dingen in het leven belangrijk gaan vinden. “Grote mijlpalen in het leven vinden doorgaans plaats op latere leeftijd. Zaken als trouwen of kinderen krijgen, leiden er toe dat mensen op sociaal gebied hun tijd investeren in slechts een paar familieleden en vrienden.”

De resultaten van dit Fins-Engelse onderzoek sluiten aan bij de bevindingen in het literatuuronderzoek van Kloens & Van Duijn. Deze auteurs benadrukken aan de hand van verschillende onderzoeken het belang van een goede tijdsinvestering in het contact tussen levenspartners. Deze resultaten zijn beschreven in het boek “Alles over liefde en relatiekwaliteit” uit 2014. Het geven van het beste van je tijd aan je partner is een goede voorspeller van de relatiekwaliteit met je partner. Als mensen een relatie met een levenspartner krijgen steken ze al snel het beste van hun tijd in de nieuwe relatie. De tijd voor andere sociale contacten neemt vervolgens logischerwijs af. Dat is, zo laat onderzoek zien, een natuurlijk proces. Vervolgens blijven de zogenoemde ‘slimme paren’ (in het Engels: ‘masters of relationschip’) doorgaan met deze tijdsinvestering. Hun beste tijd blijft voor de partner behouden in plaats van tijd voor werk, vrienden of een hobby.

In het onderzoek voorafgaand aan een relatietherapie meten relatietherapeuten dan ook de hoeveelheid tijd die mensen besteden aan hun partner. Wordt het beste van hun tijd besteed aan de relatie? Deze kwantitatieve meting gaat vervolgens vergezeld van een kwalitatieve meting. Beiden metingen, kwantitatief en kwalitatief, worden door experts beschouwd als indicatoren voor de relatiekwaliteit.

Lees het gehele Fins-Engelse onderzoek hier: Sex differences in social focus across the life cycle in humans