Vrouwen, taakverdeling en stress!

Vrije tijd, betaalde arbeid en zorg zijn in het dagelijks leven voor veel mensen niet zo strikt gescheiden als in onderzoek en beleid wordt aangenomen. Dat lijkt in het bijzonder voor vrouwen het geval te zijn. Internationaal onderzoek wijst op het bestaan van een ‘triple shift’ voor vrouwen: naast hun betaalde werk buitenshuis en onbetaald werk thuis (eerste en tweede shift) zou de vrijetijd van vrouwen veel meer dan die van mannen in het teken staan van zorg voor het emotioneel welzijn van kinderen, familieleden en vrienden. Ook is er in eerder onderzoek op gewezen dat de vrije tijd van vrouwen meer versnipperd is en dat ze die vaker doorbrengen in aanwezigheid van kinderen.
In het onderzoek wordt de ‘black box’ van de vrije tijd geopend. De onderzoekers beschrijven hoeveel vrije tijd mannen en vrouwen hebben en of de condities waarin ze vrij zijn evenveel ruimte bieden voor ontspanning. Ook gaan ze na of eventuele verschillen een verklaring kunnen bieden voor het feit dat vrouwen vaker tijdsdruk ervaren en doorgaans in deeltijd willen werken, ook als ze geen jonge kinderen hebben.

 

De oplossing voor het probleem kan volgens de onderzoekers simpel zijn. “Voel je eens niet zo verantwoordelijk en probeer met je partner een duidelijke taakverdeling te maken.”

 

Tip van de VjR experts: in het internetprogramma VerbeterJeRelatie kan je allerlei handige tips en trics vinden om de taakverdeling te verbeteren en stress te verminderen. Je kunt samen aan de slag maar ook alleen, als vrouw, gebruik maken van het programma. Lekker in je eigen tijd, in je eigen tempo, goedkoop en succesvol.

 

Links:

http://nos.nl/artikel/2091371-vrouwen-ervaren-meer-tijdsdruk-en-gejaagdheid.html

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/Lekker_vrij