Wat zegt de wetenschap?

Wat zegt de wetenschap over duurzame liefdesrelaties?

Wetenschappelijk onderzoek naar relatiekwaliteit van paren en het effect van verschillende soorten interventies staat wereldwijd nog in de kinderschoenen. Inmiddels staat onderzoek wel in de volle belangstelling bij beleidsmakers en wordt in verschillende landen hard gewerkt aan allerlei typen programma’s, zowel voor preventie als behandeling. Een aantal opvallende bevindingen op een rij (in willekeurige volgorde):

 • Een goede relatiekwaliteit met een vaste levenspartner heeft een positief effect op de gezondheid en het levensgeluk van mensen; Gelukkige en duurzame relaties zijn het fundament onder een gezonde samenleving;
 • Relaties en de samenleving worden niet welvarender door meedogenloze zelfverrijking maar door onderling vertrouwen en een altruïstische levenshouding;
 • Mensen met een gelukkige en duurzame relatie met een vaste levenspartner leven gemiddeld 15 jaar langer dan mensen met een ongelukkige relatie, gescheiden of alleenstaanden (singles, verweduwd);
 • Zodra een van de partners ontevreden is over de relatiekwaliteit of een gebrek aan vertrouwen ervaart, daalt de levensverwachting drastisch: met minimaal tien jaar;
 • Beschermende factoren voor een intieme duurzame relatie met een vaste partner zijn
  1. een realistische houding (onder andere: niet idealiseren, elkaar goed kennen)
  2. respect en acceptatie van de uniciteit/ andersheid van de ander
  3. een sterke vriendschap en voldoende intimiteit (aanraking en seks)
  4. trouw en doorzettingsvermogen (duurzaamheid; “commitment”)

Meer weten? Download de bijlage: Wat zegt de wetenschap?

Nog meer weten?: bestel en lees “Alles over liefde en relatiekwaliteit” (2014) en “Het geheim van duurzame relaties” (2015). Bestellen kan via de webshop op deze website. De opbrengst van onze boeken gaat naar Love Project 100%.