“Zo zou het kunnen”, een leerhuisavond over de liefde

Geluk, liefde, eigenbelang en rechtvaardigheid. Het zijn thema’s die elk individu en elke gemeenschap raken. Hoe geven we op een zinvolle manier vorm aan ons leven en dragen we bij aan dat van anderen?  Kortom: wat is de kunst van het leven?

 

Op 12-12 hoopt dr. G.J. Kloens een leerhuisavond in Utrecht te houden over de liefde.

Wanneer:  12-12 2018

Waar:Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht-Overvecht,

Kosten:  € 7,50 per avond over te maken op rekeningnummer:

IBAN  NL 51 INGB 000 1763920 t.n.v. Leerhuis Johannescentrum Overvecht te Utrecht.

Inlichtingen en opgavebij: Kees Wijnen / St. Eustatiusdreef 308 / 3564 GG Utrecht / 030-2624278 email: wijnenkees@gmail.com

 

Deze avonden zijn een onderdeel van de totale leerhuiscyclus van 12 avonden. Kosten voor de hele serie bedragen € 55,–.